Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5
Trang chủ Thông tin du học Đài LoanHướng dẫn du học Đài Loan Số điện thoại hỗ trợ sinh viên / lao động Việt Nam tại Đài Loan

Số điện thoại hỗ trợ sinh viên / lao động Việt Nam tại Đài Loan

10/03/2017    10:29 SA

Số điện thoại hỗ trợ sinh viên / lao động Việt Nam tại Đài Loan

Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các du học sinh Việt Nam và lao động Việt Nam tại Đài Loan. Công ty cổ phần tu vấn Du học và Dịch thuật OSC xin cung cấp cho các bạn những số điện thoại hữu ích khi sinh sống và học tập tại Đài Loan.

Đ/T cần biết須知電話

Đường dây tư vấn bảo vệ lao động nước ngoài 24/24外籍勞工24小時諮詢保護專線,Tel: 1955

Trung tâm bảo vệ nạn nhân bị quấy rối tình dục婦幼保護專線,Tel : 113

Đường dây nóng khiếu nại ở sân bay機場申訴專線,03-3983974

Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc越南駐台北文化經濟辦事處勞工管理組,02-25060396

Cục huấn luyện nghề nghiệp Uỷ ban lao động勞委會職訓局,02-85902255,02-85902567

Văn phòng hôn nhân và lao động Việt Nam_Giải đáp thắc mắc về các vấn đề công việc, tiền lương 越南外勞及配偶辦公室,03-2170468

Hội Trợ giúp Lao Động Quốc Tế Đài Loan 台灣國際勞工協會(TIWA),02-25956858

Hội phụ nữ Nam dương Đài Loan_Giải đáp thắc mắc làm Giấy CM台灣南洋姐妹會,07-6852818,02-25159943

Hội phúc lợi xã hội EDEN伊甸基金會,02-25777663,06-2523414

Đường dây nóng phục vụ lao động Việt Nam越南勞動服務專線,0800-017858

Hội từ thiện phụ nữ婦女救援基金會,02-23569595,080239595

Hội từ thiện Trại Trân Châu賽珍珠基金會,02-23698880

Hiệp hội phục vụ xã hội Chí Thiện至善社會服務協會,02-23560118

Hội từ thiện Thiện Mục善牧基金會,02-23815402

Hội từ thiện Lệ Hinh勵馨基金會,02-23679595

Cơ Long基隆安樂教會,0955-025326

Đài Bắc關顧在臺外籍人士委員會,02-27721070

Tân Trúc新竹外配關懷協會,0932-175934

Đào Viên桃園外籍聯姻輔導協會,03-3074431

Đào Viên桃園基督教台灣工業福音團契,03-4356146

Đài Nam台南疼厝邊全人發展協會,06-3039538

Gia Nghĩa嘉義扶緣服務協會,05-3747552

Gia Nghĩa嘉義雙福基金會,05-2348836

Vân Lâm雲林新移民關懷協會,0934-190039

Bình Đông屏東大武山基金會,08-7387677

Cao Hùng高雄生命樹國際教會,07-3683087,0920114873

Cao Hùng高雄前鎮教會,07-821-2443

Nghi Lan宜蘭壯圍教會,03-9381854,0910-059823

Hiệp hội中華民國外籍配偶輔導協會,0986-815947

Hiệp hội Điều hành Y tế Đài Loan

Đường dây Phục vụ thông dịch tiếng Việt

Lúc khám bệnh, khi làm thủ tục, hoặc khi bạn cần một thông dịch viên để được giúp đỡ, xin dùng điện thoại bàn hoặc thoại công cộng, bấm số miễn phí: 0800-001-022. Điện thoại di động xin vui lòng gọi số: 04-7284001.

Thời gian phục vụ: thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Sáng: 08:00 ~ 01:00. Chiều: 01:30 ~ 05:30

Nguồn: 4way.tw

Hỗ trợ

Phạm Ngọc Hoàn

Hà Nội

0972 096 096

Nguyễn Thanh Hòa

Hà Nội

0964 03 03 03

Pham Trung Thuận

Hà Nội

0964 30 30 30

Nguyễn Trọng Lượng

Hải Phòng

0987 932 932
Các trường đại diện