Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5
Trang chủ Thông tin du học Đài LoanTin tức giáo dục Danh sách các trường Đại Học / Cao Đẳng tại Đài Loan

Danh sách các trường Đại Học / Cao Đẳng tại Đài Loan

11/03/2017    09:20 SA


Danh sách các trường Đại Học / Cao Đẳng tại Đài Loan

General Public Universities

1.    Central Police University                            http://www.cpu.edu.tw
2.    National Central University                        http://www.ncu.edu.tw
3.    National Changhua University of Education            http://www.ncue.edu.tw
4.    National Cheng Kung University                    http://www.ncku.edu.tw
5.    National Chengchi University                        http://www.nccu.edu.tw
6.    National Chi Nan University                        http://www.ncnu.edu.tw
7.    National Chiao Tung University                    http://www.nctu.edu.tw
8.    National Chiayi University                        http://www.ncyu.edu.tw
9.    National Chung Cheng University                    http://www.ccu.edu.tw
10.    National Chung Hsing University                    http://www.nchu.edu.tw
11.    National College of Physical Education and Sports    http://www.ncpes.edu.tw
12.    National Dong Hwa University                        http://www.ndhu.edu.tw
13.    National Kaohsiung Hospitality College                http://www.nkhu.edu.tw
14.    National Kaohsiung Normal University                http://www.nknu.edu.tw
15.    National Ping Tung Teachers College                http://www.npttc.edu.tw
16.    National Sun Yat-sen University                    http://www.nsysu.edu.tw
17.    National Taichung Teachers College                http://www.ntctc.edu.tw
18.    National Tainan Institute of Nursing                http://www.ntin.edu.tw
19.    National Taipei College of Nursing                    http://www.ntcn.edu.tw
20.    National Taipei Teachers College                    http://www.ntptc.edu.tw
21.    National Taipei University                        http://www.ntpu.edu.tw
22.    National Taitung University                        http://www.nttu.edu.tw
23.    National Taiwan Normal University                    http://www.ntnu.edu.tw
24.    National Taiwan Ocean University                    http://www.ntou.edu.tw
25.    National Taiwan University of Arts                    http://www.ntua.edu.tw
26.    National Taiwan University                        http://www.ntu.edu.tw
27.    National Tsing Hua University                        http://www.nthu.edu.tw
28.    National University of Kaohsiung                    http://www.nuk.edu.tw
29.    National Yang Ming University                    http://www.ym.edu.tw
30.    Taiwan National University of the Arts                http://www.tnnua.edu.tw
31.    Taipei Municipal Teachers College                    http://www.tmtc.edu.tw
32.    Taipei National University of the Arts                http://www.tnua.edu.tw

General Private Universities
1.    Aletheia University                                 http://www.au.edu.tw
2.    Chang Gung University                                 http://www.cgu.edu.tw
3.    Chang Jung Christian University                         http://www.eju.edu.tw
4.    China Medical University                                http://www.cmu.edu.tw
5.    Chinese Culture University                            http://www.pccu.edu.tw
6.    Ching Yun University                                http://www.cyu.edu.tw
7.    Chung Hua University                                http://www.chu.edu.tw
8.    Chung Shan Medical University                        http://www.csmu.edu.tw
9.    Chung Yuan Christian University                        http://www.cycu.edu.tw
10.    Da-Yeh University                                    http://www.dyu.edu.tw
11.    Feng Chia University                                http://www.fcu.edu.tw
12.    Fo Guang College of Humanities and Social Science University http://www.fgu.edu.tw
13.    Fu Jen Catholic University                            http://www.fju.edu.tw
14.    Hsuan Chuang University                            http://www.hcu.edu.tw
15.    Huafan University                                    http://www.hfu.edu.tw
16.    I-Shou University                                    http://www.isu.edu.tw
17.    Kaohsiung Medical University                            http://www.kmu.edu.tw
18.    Ming Chuan University                                http://www.mcu.edu.tw
19.    Nanhua University                                    http://www.nhu.edu.tw
20.    Providence University                                http://www.pu.edu.tw
21.    Shih Chien University                                http://www.usc.edu.tw
22.    Shih Hsin University                                http://www.shu.edu.tw
23.    Soochow University                                    http://www.scu.edu.tw
24.    Taipei Medical University                                http://www.tmu.edu.tw
25.    Tam kang University                                http://www.tku.edu.tw
26.    Tatung University                                     http://www.ttu.edu.tw
27.    Tunghai University                                    http://www.thu.edu.tw
28.    Tzu Chi University                                    http://www.tcu.edu.tw
29.    Yuan Ze University                                    http://www.yzu.edu.tw

Technical Unviersities
Public
1.    National Formosa University                                http://www.nfu.edu.tw
2.    National Kaohsiung First University of Science and Technology     http://www.nkfust.edu.tw
3.    National Kaohsiung Marine University                        http://www.nkmu.edu.tw
4.    National Kaohsiung University of Applied Sciences            http://www.kuas.edu.tw
5.    National Pingtung University of Science and Technology        http://www.npust.edu.tw
6.    National Taiwan University of Science and Technology            http://www.ntust.edu.tw
7.    National Taipei University of Technology                        http://www.ntut.edu.tw
8.    National Yunlin University of Science and Technology            http://www.yuntech.edu.tw

Private
1.    Chaoyang University of Technology                            http://www.cyut.edu.tw
2.    Cheng Shiu University                                    http://www.csu.edu.tw
3.    Fooyin University                                        http://www.fy.edu.tw
4.    Lunghwa University of Science and Technology                http://www.lhu.edu.tw
5.    Ming Hsin University of Science and Technology                http://www.must.edu.tw
6.    Shu-Te University                                        http://www.stu.edu.tw
7.    Southern Taiwan University of Technology                    http://www.stut.edu.tw

Technical Colleges

Public
1.    National Pingtung Institute of Commerce                    http://www.npic.edu.tw
2.    National Taichung Institute of Technology                    http://www.ntit.edu.tw
3.    National Taiwan College of Physical Education                http://www.ntcpe.edu.tw
4.    National Taiwan Junior College of Performing Art                http://www.ntjcpa.edu.tw

Private
1.    China Institute of Technology                                http://www.chit.edu.tw
2.    Ching Kuo Institute of Management and Health                http://www.cku.edu.tw
3.    Chung Kuo Institute of Technology                            http://www.ckitc.edu.tw
4.    Chungchou Institute of Technology                            http://www.ccut.edu.tw
5.    Chungyu Institute of Technology                             http://www.cit.edu.tw
6.    Diwan College of Management                                http://www.dwu.edu.tw
7.    Fortune Institute of Technology                            http://www.fjtc.edu.tw
8.    Hsing Kuo University of Management                        http://www.hku.edu.tw
9.    Hsing Wu College                                        http://www.hwc.edu.tw
10.    Hsiuping Institute of Technology                            http://www.hit.edu.tw
11.    Hwa Hsia College of Technology and Commerce                http://www.hwh.edu.tw
12.    Jin Wen Institute of Technology                            http://www.kyit.edu.tw
13.    Leader University                                        http://www.leader.edu.tw
14.    Ling Tung College                                        http://www.ltc.edu.tw
15.    Mackay Medicine, Nursing and Management College            http://www.mkc.edu.tw
16.    Meiho Institute of Technology                                http://www.meiho.edu.tw
17.    Mingdao University                                        http://www.mdu.edu.tw
18.    Nan Kai College                                        http://www.nkc.edu.tw
19.    Nanya Institute of Technology                            http://www.nanyu.edu.tw
20.    Oriental Institute of Technology                            http://www.oit.edu.tw
21.    St.Jonh’s and St. Mary’s Institute of Technology                http://www.sjsmit.edu.tw
22.    Taichung Healthcare and Management University                http://www.thmu.edu.tw
23.    Tainan Woman’s College of Arts and Technology                http://www.tweat.edu.tw
24.    Tajen Institute of Technology                                http://www.tajen.edu.tw
25.    Tatung Institute of Commerce and Technology                http://www.ttc.edu.tw
26.    The Overseas Chinese Institute of Technology                http://www.ocit.edu.tw
27.    Transworld Institute of Technology                            http://www.tit.edu.tw
28.    Tung Nan Institute of Technology                            http://www.tnit.edu.tw
29.    Tung-Fang Institute of Technology                            http://www.tf.edu.tw
30.    Tzu Hui Institute of Technology                            http://www.tzuhui.edu.tw
31.    Wenzao Ursuline College of Languages                        http://www.wtuc.edu.tw
32.    Wu-Feng Institute of Technology                            http://www.wfc.edu.tw
33.    Yu Da College of Business                                http://www.ydu.edu.tw
34.    Yuanpei Institute of Science and Technology                    http://www.yust.edu.tw
35.    Yuh-Ing Junior College of Health Care and Management        http://www.yuhing.edu.tw
36.    Yung Ta Institute of Technology and Commerce                http://www.ytit.edu.tw
 

 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ DỊCH THUẬT OSC

Trụ sở chính - Trung tâm đào tạo: Số 24 Ngõ 184 Vương Thừa Vũ, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 19006689; 02435 666 668 / 0987 932 932 - Fax: 02435 667 339

Email: duhoc@osc.edu.vn

Website: www.osc.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/duhocosc 

Youtube: www.youtube.com/duhocosc

Hỗ trợ

Phạm Ngọc Hoàn

Hà Nội

0972 096 096

Nguyễn Thanh Hòa

Hà Nội

0964 03 03 03

Pham Trung Thuận

Hà Nội

0964 30 30 30

Nguyễn Trọng Lượng

Hải Phòng

0987 932 932
Các trường đại diện